Osoba przedsiębiorcza. Kto to taki? 

Osoba przedsiębiorcza. Kto to taki? 

Czy każdy może stać się przedsiębiorcą? Jakie cechy i umiejętności powinna posiadać osoba przedsiębiorcza, aby skutecznie zarządzać firmą, niezależnie od jej skali? W tym artykule rozwiniemy temat osobowości przedsiębiorczej, analizując różnorodne cechy i postawy. Sprawdzimy także, jakie predyspozycje mogą decydują o tym, że osiągamy sukces.

Osobowość a przedsiębiorczość

Jedną z kluczowych kwestii w kontekście przedsiębiorczości jest osobowość każdego z nas. Nasze cechy intelektualne i emocjonalne wpływają na podejmowane decyzje i wybory życiowe. Starożytny grecki lekarz Hipokrates wyróżnił cztery podstawowe typy osobowości: sangwinik, choleryk, flegmatyk i melancholik. Do którego typu jest Tobie najbliżej?

Sangwinik ma żywe usposobienie, jest energiczny, lecz niezbyt wytrwały, łatwo wpada zarówno w entuzjazm, jak i w przygnębienie. Jest uczuciowy i wrażliwy.

Choleryk jest wybuchowy, a czasami nawet agresywny. Działa szybko i wytrwale, raczej jest stały w uczuciach. Bywa uparty, ale zawsze skupia się na działaniu i kierowaniu.

Flegmatyk charakteryzuje się powolnymi reakcjami. Nie okazuje entuzjazmu ani nie wybucha łatwo gniewem, długo zachowuje urazy, jest wytrwały i niełatwo wpada w przygnębienie.

Melancholik odznacza się skłonnością do refleksji, smutnym usposobieniem, ma małą chęć do działania, nie jest wytrwały w uczuciach i działaniu, często ma negatywne nastawienie do przyszłości.

Każdy z nas może łączyć cechy przypisane różnym typom, co tworzy unikalną mieszankę cech. Dopasowanie do danego typu osobowości wpływa na nasze zachowanie i podejście do życia. W kontekście przedsiębiorczości, istotne staje się zrozumienie, jakie cechy sprzyjają skutecznemu zarządzaniu firmą. Na przykład, przedsiębiorca choleryk, będący energiczną i wytrwałą osobą, może łatwo odnaleźć się w roli lidera, podczas gdy przedsiębiorca melancholik, skłaniający się do refleksji, może być kreatywnym myślicielem.

Przedsiębiorcza typologia

Podobną, choć bardziej współczesną, typologię osobowości można odnaleźć w modelu Hansa Jürgena Eysencka, gdzie wyróżnia się osoby ekstrawertyczne i introwertyczne.

Ekstrawertyk to dusza towarzystwa, ma wielu przyjaciół, nie lubi samotnie spędzać wolnego czasu. Jest nastawiony optymistycznie do otoczenia, czerpie energię ze świata zewnętrznego, przede wszystkim z kontaktu z ludźmi. Lubi się śmiać i żartować. Może być impulsywny. Lubi ciągle coś robić. Zazwyczaj szybko mówi.

Z kolei introwertyk jest osobą spokojną, chętnie usuwającą się w cień, lubiącą analizować siebie. Zachowuje dystans w relacjach z ludźmi, ma własny krąg przyjaciół. Prowadzi życie zorganizowane i uporządkowane. Kontroluje swoje uczucia. Jest rzetelny, czasem może być nastawiony pesymistycznie do różnych spraw.

Czy osobowość ekstrawertyczna i introwertyczna wpływają na potencjał osoby w biznesie i na rynku pracy? Oczywiście! Przykładowo, ekstrawertyk, będący towarzyskim i optymistycznym jednostką, może łatwo znaleźć się w roli osoby przedsiębiorczej, gdzie umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych jest nieoceniona.

Przedsiębiorca. Definicja

Skoro przedstawiliśmy kilka typów osobowości, skupmy się na osobie przedsiębiorczej. Czy istnieje jednoznaczna definicja przedsiębiorcy?

Joseph Alois Schumpeter, austriacki ekonomista, opisał przedsiębiorcę jako osobę, która tworzy przedsiębiorstwo, wprowadza postęp techniczny i nowe wyroby, zdobywa nowe rynki zbytu i podejmuje decyzje organizacyjne.

Z kolei Kodeks Cywilny określa, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, […], prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedstawione definicje w ogóle nie odnoszą się do cech i postaw. Czy zatem przedsiębiorczość do zdolności wrodzone czy nabyte?

Predyspozycje

Niektórzy ludzie mają więcej predyspozycji do bycia przedsiębiorcą od innych. Na predyspozycje te składa się indywidualna kombinacja cech osobowościowych i związanych z tym postaw. Ważne jest, aby pamiętać, że wiele z nich możemy rozwijać i trenować.

Nie ma zamkniętego katalogu cech i postaw osoby przedsiębiorczej. Możemy jednak pokusić się o przedstawienie kilku cech, które ułatwiają osiągnąć sukces:

 • dyscyplina, systematyczność
 • zdolność organizacyjne
 • odporność na stres
 • umiejętność podejmowania decyzji i samodzielność
 • kreatywność
 • zdolności interpersonalne (budowanie pozytywny relacji z klientami, partnerami i pracownikami to podstawa)
 • umiejętność pracy w grupie
 • znajomość rynku, trendów, potrzeb klientów
 • elastyczność, otwartość na zmiany i gotowość do ciągłego doskonalenia się
 • optymistyczne podejście do życia

Jak widzisz, osoba przedsiębiorcza określana jest przed wiele cech i umiejętności. Na szczęście, wiele z tych cech i postaw można rozwijać. Zrozumienie swojej osobowości i aktywny rozwój kluczowych kompetencji mogą być kluczem do sukcesu w świecie przedsiębiorczości.

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o osobie przedsiębiorczej podstawach przedsiębiorczości i kompetencjach przedsiębiorczych zajrzyj do materiałów z biznesu i zarządzania. (link: https://edugate.pl/biznes-i-zarzadzanie/biznes-i-zarzadzanie-rozdzial-1/)

Biznes i zarządzanie. Ćwiczenia dla uczniów z przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania 

Biznes i zarządzanie. Ćwiczenia dla uczniów z przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania 

Mamy niepowtarzalną gratkę dla uczniów oraz nauczycieli biznesu i zarządzania! Przygotowaliśmy zestawienie 8 świetnych ćwiczeń z Bazy Wiedzy, które doskonale wspierają rozwój umiejętności z zakresu zarządzania, komunikacji oraz przedsiębiorczości. Zachęcamy do korzystania z ćwiczeń na lekcjach lub podczas prac zespołowych nad dodatkowymi projektami.
Gotowi na fascynującą podróż do świata biznesu? To zaczynamy!

Ćwiczenie 1

Cechy i zachowania osoby przedsiębiorczej

Podaj po 3 cechy osobowości i 3 zachowania odpowiadające osobom przedsiębiorczym, wykonującym poniższe zawody lub pełniącym wymienione funkcje:

 • dyrektor teatru
 • nauczycielka w liceum
 • trener osiedlowej drużyn piłkarskiej
 • rodzic nastolatka
 • uczennica technikum
 • artysta malarz

Ćwiczenie 2

Asertywne odmawianie

Określ, w jaki sposób asertywnie odmówisz, gdy:

 • znajomi namawiają Cię na zapalenie papierosa
 • kolega, któremu grozi niezaliczenie semestru, ponieważ ma złe oceny i nie napisał wypracowania, prosi Cię, abyś oddał/oddała mu swoje wypracowanie
 • po raz trzeci dzwoni do Ciebie ten sam agent sieci komórkowej, który, używając różnych numerów telefonów, usilnie namawia Cię na zmianę rodzaju abonamentu.

Ćwiczenie 3

Jak Cię widzą… czyli odpowiednie stylizacje

Wymień po 3 elementy stroju lub stylizacji, które są niestosowne:

 • w biurze
 • w recepcji pięciogwiazdkowego hotelu
 • w restauracji (pracujesz w zespole kelnerskim),
 • podczas koncertu upamiętniającą powstanie warszawskie.

Ćwiczenie 4

Sytuacje problemowe – case study

Każdego dnia stajemy przed różnymi dylematami i musimy podejmować kolejne decyzje. Rozwiązywanie problemów to codzienność.

Podaj po 3 rozwiązania każdej z wymienionych poniżej sytuacji problemowych.

 • Po ukończeniu studiów dziennikarskich dostajesz możliwość odbycia bezpłatnego stażu w zagranicznym wydawnictwie. Jednocześnie otrzymujesz propozycję dobrze płatnej pracy w biurze rachunkowym.
 • Znajomi zaproponowali Ci wspólne założenie przedsiębiorstwa produkującego makaron ekologiczny. Mają już ustalonych odbiorców na cały rok. Nie masz aktualnie pracy, a Twoim marzeniem od dawna było prowadzenie biznesu, jednak nie w branży spożywczej. Nie dysponujesz też kapitałem niezbędnym przy zakładaniu spółki.

Ćwiczenie 5

Decyzje, decyzje…. – kawiarniane case study

Każdego dnia przedsiębiorca stoi przed szeregiem decyzji o różnym stopniu ważności. Od drobnych wyborów, po kluczowe decyzje strategiczne, każdy krok może wpływać na rozwój firmy. Planujesz otworzyć kawiarnię. Jakie decyzje podejmiesz?

 • Jakie decyzje podejmiesz w pierwszej kolejności, aby zdefiniować koncepcję i ofertę tego przedsięwzięcia?
 • Jakie czynniki rynkowe i lokalne trendy związane z branżą gastronomiczną musisz uwzględnić
 • Jakie kroki podejmiesz w pozyskaniu najlepszego asortymentu? Jakie decyzje dotyczące dostawców kawy i produktów spożywczych podejmiesz?
 • Na jakie działania marketingowe postawisz?
 • Na jaką ofertę się zdecydujesz? Co będzie wyróżniało Twoją kawiarnię?
 • Jakie decyzje podejmiesz w zakresie obsługi klienta i stworzenia przyjaznej atmosfery, aby budować lojalność klientów?

Ćwiczenie 6

Etykieta w biznesie

Dobre maniery, takt i uprzejmość w biznesie to swego rodzaju kapitał.
W jaki sposób etykieta biznesowa może wpływać na relacje w miejscu pracy i współpracę między przedsiębiorstwami? Podaj konkretne przykłady zastosowania zasad etykiety w kontekście biznesowym.

Ćwiczenie 7

Wolne piątki czyli czas pracy w Twojej firmie

Coraz więcej firm na całym świecie eksperymentuje z 4-dniowym tygodniem pracy. Wyniki niektórych badań sugerują, że ten model przyczynia się do zwiększenia produktywności, poprawy zdrowia psychicznego kadry i zmniejszenia nieobecności z powodu chorób. Wyobraź sobie, że jesteś właścicielką/właścicielem małej agencji reklamowej. Znajdź 5 argumentów za i przeciw skrócenia czasu pracy do 4 dni w tygodniu.

Ćwiczenie 8

Osoba przedsiębiorcza we współczesnym świecie

Przeczytaj poniższe zdania. Zdecyduj samodzielnie lub na forum klasy, które z tych stwierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe. Dyskutujcie, myślcie krytycznie, uzasadniajcie swoje opinie przykładami.

 • Teatr jest metaforą używaną przez Williama Szekspira i Ervina Goffmana do opisu społeczeństwa. (Prawda/Fałsz)
 • Każdy człowiek odgrywa tylko jedną rolę społeczną przez całe życie. (Prawda/Fałsz)
 • W społeczeństwie osoby prowadzące przedsiębiorstwa pełnią jedynie funkcje związane z tworzeniem miejsc pracy. (Prawda/Fałsz)
 • Asertywność polega na wyrażaniu własnych uczuć w sposób zamknięty i pełen lęku. (Prawda/Fałsz)
 • Manipulacja jest zawsze skutecznym narzędziem radzenia sobie z trudnościami społecznymi. (Prawda/Fałsz)
 • Agresywna postawa jest wynikiem braku zaufania do otoczenia i siebie samego. (Prawda/Fałsz)
 • Osoba przedsiębiorcza może napotykać trudności związane ze zmieniającymi się przepisami prawa i skomplikowaną biurokracją. (Prawda/Fałsz)
 • Proces planowania dotyczy całego naszego życia. (Prawda/Fałsz)

Potrzebujesz więcej ćwiczeń z biznesu i zarządzania. Sięgaj po materiały z Bazy Wiedzy (link).
Regularne korzystanie z materiałów edukacyjnych sprzyja ciągłemu doskonaleniu. Dzięki temu skuteczne sobie poradzisz z wyzwaniami w świecie biznesu i zarządzania.