Biznes i zarządzanie

Rozdział 1

Osoba przedsiębiorcza we współczesnym świecie

1.1

Kim jest osoba przedsiębiorcza?

1.2

Mój zawód – moja przyszłość

1.3

Życie to teatr, czyli o rolach społecznych i rodzajach zachowań

1.4

Jak Cię widzą, tak Cię piszą – skuteczna komunikacja interpersonalna

1.5

Wyznaczanie celów i podejmowanie decyzji

1.6

Moje kompetencje przedsiębiorcze

1.7

Decyzje indywidualne i grupowe w przedsiębiorstwie

1.8

Warto sobie przypomnieć!

1.9

Sprawdź, co pamiętasz!

1.10

Zarządzanie czasem

Powrót