Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w serwisie internetowym edugate.pl

Serwis internetowy edugate.pl jest prowadzony przez Fundację Wrota Edukacji – EduGate z siedzibą w Poznaniu, os. Stefana Batorego 82N/17 60-687 Poznań, telefon: 731-330-597 email: biuro@edugate.org.pl wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368161, dalej zwaną Fundacją.

Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z serwisu edugate.pl oraz zawiera informacje na temat przetwarzanych danych i zasad prywatności. Czytając, przeglądając czy używając treści zgromadzonych w serwisie akceptują Państwo te zasady.

Wszelkie informacje udostępnione w serwisie edugate.pl mają charakter informacyjny i są publikowane w celach prezentacji działalności Fundacji oraz oferty Edugate sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, os. Stefana Batorego 82N/17 60-687 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000747962, NIP: 7831787696, REGON: 38124787000000.

Zawartość serwisu oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej.

W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w oparciu o przepisy:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej:RODO);
  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Fundacja informuje, że:

 

  1. Na stronach serwisu edugate.pl znajdują się zewnętrzne linki umożliwiające dotarcie do innych stron internetowych. Fundacja nie ma wpływu na zastosowane przez podmioty trzecie zasady wykorzystywania plików Cookies oraz polityki prywatności. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami bezpośrednio na tych stronach.
  2. Administratorem Danych Osobowych dotyczących osób korzystających z serwisu edugate.pl jest Fundacja.
  3. Podanie danych osobowych w mailu lub telefonicznie jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązania kontaktu (adres e-mail, numer telefonu)
  4. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Pliki te to niewielkie pliki zawierające dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony internetowej. Umożliwiają one m.in. poprawne przekazywanie treści stron z serwerów oraz mierzenie ruchu na stronach w celach statystycznych. Pliki Cookies nie są łączone z danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika.
  5. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia zakresu informacji zbieranych w postaci Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta oraz może dokonać konfiguracji ustawień przeglądarki w zakresie Cookies.
  6. Wyłączenie obsługi plików Coookies może utrudnić korzystanie z serwisu edugate.pl
  7. W odniesieniu do danych osobowych informacje wymagane zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO zawarto tu