Mamy niepowtarzalną gratkę dla uczniów oraz nauczycieli biznesu i zarządzania! Przygotowaliśmy zestawienie 8 świetnych ćwiczeń z Bazy Wiedzy, które doskonale wspierają rozwój umiejętności z zakresu zarządzania, komunikacji oraz przedsiębiorczości. Zachęcamy do korzystania z ćwiczeń na lekcjach lub podczas prac zespołowych nad dodatkowymi projektami.
Gotowi na fascynującą podróż do świata biznesu? To zaczynamy!

Ćwiczenie 1

Cechy i zachowania osoby przedsiębiorczej

Podaj po 3 cechy osobowości i 3 zachowania odpowiadające osobom przedsiębiorczym, wykonującym poniższe zawody lub pełniącym wymienione funkcje:

 • dyrektor teatru
 • nauczycielka w liceum
 • trener osiedlowej drużyn piłkarskiej
 • rodzic nastolatka
 • uczennica technikum
 • artysta malarz

Ćwiczenie 2

Asertywne odmawianie

Określ, w jaki sposób asertywnie odmówisz, gdy:

 • znajomi namawiają Cię na zapalenie papierosa
 • kolega, któremu grozi niezaliczenie semestru, ponieważ ma złe oceny i nie napisał wypracowania, prosi Cię, abyś oddał/oddała mu swoje wypracowanie
 • po raz trzeci dzwoni do Ciebie ten sam agent sieci komórkowej, który, używając różnych numerów telefonów, usilnie namawia Cię na zmianę rodzaju abonamentu.

Ćwiczenie 3

Jak Cię widzą… czyli odpowiednie stylizacje

Wymień po 3 elementy stroju lub stylizacji, które są niestosowne:

 • w biurze
 • w recepcji pięciogwiazdkowego hotelu
 • w restauracji (pracujesz w zespole kelnerskim),
 • podczas koncertu upamiętniającą powstanie warszawskie.

Ćwiczenie 4

Sytuacje problemowe – case study

Każdego dnia stajemy przed różnymi dylematami i musimy podejmować kolejne decyzje. Rozwiązywanie problemów to codzienność.

Podaj po 3 rozwiązania każdej z wymienionych poniżej sytuacji problemowych.

 • Po ukończeniu studiów dziennikarskich dostajesz możliwość odbycia bezpłatnego stażu w zagranicznym wydawnictwie. Jednocześnie otrzymujesz propozycję dobrze płatnej pracy w biurze rachunkowym.
 • Znajomi zaproponowali Ci wspólne założenie przedsiębiorstwa produkującego makaron ekologiczny. Mają już ustalonych odbiorców na cały rok. Nie masz aktualnie pracy, a Twoim marzeniem od dawna było prowadzenie biznesu, jednak nie w branży spożywczej. Nie dysponujesz też kapitałem niezbędnym przy zakładaniu spółki.

Ćwiczenie 5

Decyzje, decyzje…. – kawiarniane case study

Każdego dnia przedsiębiorca stoi przed szeregiem decyzji o różnym stopniu ważności. Od drobnych wyborów, po kluczowe decyzje strategiczne, każdy krok może wpływać na rozwój firmy. Planujesz otworzyć kawiarnię. Jakie decyzje podejmiesz?

 • Jakie decyzje podejmiesz w pierwszej kolejności, aby zdefiniować koncepcję i ofertę tego przedsięwzięcia?
 • Jakie czynniki rynkowe i lokalne trendy związane z branżą gastronomiczną musisz uwzględnić
 • Jakie kroki podejmiesz w pozyskaniu najlepszego asortymentu? Jakie decyzje dotyczące dostawców kawy i produktów spożywczych podejmiesz?
 • Na jakie działania marketingowe postawisz?
 • Na jaką ofertę się zdecydujesz? Co będzie wyróżniało Twoją kawiarnię?
 • Jakie decyzje podejmiesz w zakresie obsługi klienta i stworzenia przyjaznej atmosfery, aby budować lojalność klientów?

Ćwiczenie 6

Etykieta w biznesie

Dobre maniery, takt i uprzejmość w biznesie to swego rodzaju kapitał.
W jaki sposób etykieta biznesowa może wpływać na relacje w miejscu pracy i współpracę między przedsiębiorstwami? Podaj konkretne przykłady zastosowania zasad etykiety w kontekście biznesowym.

Ćwiczenie 7

Wolne piątki czyli czas pracy w Twojej firmie

Coraz więcej firm na całym świecie eksperymentuje z 4-dniowym tygodniem pracy. Wyniki niektórych badań sugerują, że ten model przyczynia się do zwiększenia produktywności, poprawy zdrowia psychicznego kadry i zmniejszenia nieobecności z powodu chorób. Wyobraź sobie, że jesteś właścicielką/właścicielem małej agencji reklamowej. Znajdź 5 argumentów za i przeciw skrócenia czasu pracy do 4 dni w tygodniu.

Ćwiczenie 8

Osoba przedsiębiorcza we współczesnym świecie

Przeczytaj poniższe zdania. Zdecyduj samodzielnie lub na forum klasy, które z tych stwierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe. Dyskutujcie, myślcie krytycznie, uzasadniajcie swoje opinie przykładami.

 • Teatr jest metaforą używaną przez Williama Szekspira i Ervina Goffmana do opisu społeczeństwa. (Prawda/Fałsz)
 • Każdy człowiek odgrywa tylko jedną rolę społeczną przez całe życie. (Prawda/Fałsz)
 • W społeczeństwie osoby prowadzące przedsiębiorstwa pełnią jedynie funkcje związane z tworzeniem miejsc pracy. (Prawda/Fałsz)
 • Asertywność polega na wyrażaniu własnych uczuć w sposób zamknięty i pełen lęku. (Prawda/Fałsz)
 • Manipulacja jest zawsze skutecznym narzędziem radzenia sobie z trudnościami społecznymi. (Prawda/Fałsz)
 • Agresywna postawa jest wynikiem braku zaufania do otoczenia i siebie samego. (Prawda/Fałsz)
 • Osoba przedsiębiorcza może napotykać trudności związane ze zmieniającymi się przepisami prawa i skomplikowaną biurokracją. (Prawda/Fałsz)
 • Proces planowania dotyczy całego naszego życia. (Prawda/Fałsz)

Potrzebujesz więcej ćwiczeń z biznesu i zarządzania. Sięgaj po materiały z Bazy Wiedzy (link).
Regularne korzystanie z materiałów edukacyjnych sprzyja ciągłemu doskonaleniu. Dzięki temu skuteczne sobie poradzisz z wyzwaniami w świecie biznesu i zarządzania.