Czy każdy może stać się przedsiębiorcą? Jakie cechy i umiejętności powinna posiadać osoba przedsiębiorcza, aby skutecznie zarządzać firmą, niezależnie od jej skali? W tym artykule rozwiniemy temat osobowości przedsiębiorczej, analizując różnorodne cechy i postawy. Sprawdzimy także, jakie predyspozycje mogą decydują o tym, że osiągamy sukces.

Osobowość a przedsiębiorczość

Jedną z kluczowych kwestii w kontekście przedsiębiorczości jest osobowość każdego z nas. Nasze cechy intelektualne i emocjonalne wpływają na podejmowane decyzje i wybory życiowe. Starożytny grecki lekarz Hipokrates wyróżnił cztery podstawowe typy osobowości: sangwinik, choleryk, flegmatyk i melancholik. Do którego typu jest Tobie najbliżej?

Sangwinik ma żywe usposobienie, jest energiczny, lecz niezbyt wytrwały, łatwo wpada zarówno w entuzjazm, jak i w przygnębienie. Jest uczuciowy i wrażliwy.

Choleryk jest wybuchowy, a czasami nawet agresywny. Działa szybko i wytrwale, raczej jest stały w uczuciach. Bywa uparty, ale zawsze skupia się na działaniu i kierowaniu.

Flegmatyk charakteryzuje się powolnymi reakcjami. Nie okazuje entuzjazmu ani nie wybucha łatwo gniewem, długo zachowuje urazy, jest wytrwały i niełatwo wpada w przygnębienie.

Melancholik odznacza się skłonnością do refleksji, smutnym usposobieniem, ma małą chęć do działania, nie jest wytrwały w uczuciach i działaniu, często ma negatywne nastawienie do przyszłości.

Każdy z nas może łączyć cechy przypisane różnym typom, co tworzy unikalną mieszankę cech. Dopasowanie do danego typu osobowości wpływa na nasze zachowanie i podejście do życia. W kontekście przedsiębiorczości, istotne staje się zrozumienie, jakie cechy sprzyjają skutecznemu zarządzaniu firmą. Na przykład, przedsiębiorca choleryk, będący energiczną i wytrwałą osobą, może łatwo odnaleźć się w roli lidera, podczas gdy przedsiębiorca melancholik, skłaniający się do refleksji, może być kreatywnym myślicielem.

Przedsiębiorcza typologia

Podobną, choć bardziej współczesną, typologię osobowości można odnaleźć w modelu Hansa Jürgena Eysencka, gdzie wyróżnia się osoby ekstrawertyczne i introwertyczne.

Ekstrawertyk to dusza towarzystwa, ma wielu przyjaciół, nie lubi samotnie spędzać wolnego czasu. Jest nastawiony optymistycznie do otoczenia, czerpie energię ze świata zewnętrznego, przede wszystkim z kontaktu z ludźmi. Lubi się śmiać i żartować. Może być impulsywny. Lubi ciągle coś robić. Zazwyczaj szybko mówi.

Z kolei introwertyk jest osobą spokojną, chętnie usuwającą się w cień, lubiącą analizować siebie. Zachowuje dystans w relacjach z ludźmi, ma własny krąg przyjaciół. Prowadzi życie zorganizowane i uporządkowane. Kontroluje swoje uczucia. Jest rzetelny, czasem może być nastawiony pesymistycznie do różnych spraw.

Czy osobowość ekstrawertyczna i introwertyczna wpływają na potencjał osoby w biznesie i na rynku pracy? Oczywiście! Przykładowo, ekstrawertyk, będący towarzyskim i optymistycznym jednostką, może łatwo znaleźć się w roli osoby przedsiębiorczej, gdzie umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych jest nieoceniona.

Przedsiębiorca. Definicja

Skoro przedstawiliśmy kilka typów osobowości, skupmy się na osobie przedsiębiorczej. Czy istnieje jednoznaczna definicja przedsiębiorcy?

Joseph Alois Schumpeter, austriacki ekonomista, opisał przedsiębiorcę jako osobę, która tworzy przedsiębiorstwo, wprowadza postęp techniczny i nowe wyroby, zdobywa nowe rynki zbytu i podejmuje decyzje organizacyjne.

Z kolei Kodeks Cywilny określa, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, […], prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedstawione definicje w ogóle nie odnoszą się do cech i postaw. Czy zatem przedsiębiorczość do zdolności wrodzone czy nabyte?

Predyspozycje

Niektórzy ludzie mają więcej predyspozycji do bycia przedsiębiorcą od innych. Na predyspozycje te składa się indywidualna kombinacja cech osobowościowych i związanych z tym postaw. Ważne jest, aby pamiętać, że wiele z nich możemy rozwijać i trenować.

Nie ma zamkniętego katalogu cech i postaw osoby przedsiębiorczej. Możemy jednak pokusić się o przedstawienie kilku cech, które ułatwiają osiągnąć sukces:

  • dyscyplina, systematyczność
  • zdolność organizacyjne
  • odporność na stres
  • umiejętność podejmowania decyzji i samodzielność
  • kreatywność
  • zdolności interpersonalne (budowanie pozytywny relacji z klientami, partnerami i pracownikami to podstawa)
  • umiejętność pracy w grupie
  • znajomość rynku, trendów, potrzeb klientów
  • elastyczność, otwartość na zmiany i gotowość do ciągłego doskonalenia się
  • optymistyczne podejście do życia

Jak widzisz, osoba przedsiębiorcza określana jest przed wiele cech i umiejętności. Na szczęście, wiele z tych cech i postaw można rozwijać. Zrozumienie swojej osobowości i aktywny rozwój kluczowych kompetencji mogą być kluczem do sukcesu w świecie przedsiębiorczości.

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o osobie przedsiębiorczej podstawach przedsiębiorczości i kompetencjach przedsiębiorczych zajrzyj do materiałów z biznesu i zarządzania. (link: https://edugate.pl/biznes-i-zarzadzanie/biznes-i-zarzadzanie-rozdzial-1/)