2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej

04.01.2024

2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej

W tym roku pojęcie „edukacji ekonomicznej” będziemy odmieniać przez wszystkie przypadki. Decyzją Senatu RP 2024 został ustanowiony Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Dlaczego właśnie teraz?

Okrągłe rocznice

To nieprzypadkowy wybór daty. W 2024 uczcimy pięć wyjątkowych rocznic związanych z polską gospodarką:

 • 100. rocznica reform gospodarczych Władysława Grabskiego
 • 100. rocznica powstania polskiego złotego
 • 100. rocznica utworzenia Banku Polskiego
 • 100. rocznica utworzenia Banku Gospodarstwa Krajowego
 • 100. rocznica wydania książki „Bankructwa Małego Dżeka” Janusza Korczaka

Ustanowienie roku 2024 jako „Roku Edukacji Ekonomicznej” to sposób na docenienie pracy wielu osób i instytucji, które przez ostatnie 100 lat angażowały się w promowanie i przekazywanie istotnej wiedzy ekonomicznej. Ten rok przypomni wagę wszystkich tych wydarzeń i pokaże znaczenie edukacji ekonomicznej we współczesnym świecie.

Impuls do rozwoju

Rok Edukacji Ekonomicznej stanowi wspólną inicjatywę pięciu organizacji: Warszawski Instytut Bankowości, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Związek Harcerstwa Polskiego, Fundacja GPW oraz Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

2024 ma być impulsem do rozwoju umiejętności ekonomicznych oraz podniesienia świadomości finansowej polskiego społeczeństwa. A w tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia.

Edukacja, której potrzebujemy

Aż 93,7% Polek i Polaków codziennie podejmuje decyzje finansowe, jak wynika z międzynarodowego badania kompetencji finansowych osób dorosłych OECD/INFE 2020. Jednocześnie ponad 40% mieszkańców Polski podejmuje impulsywne decyzje zakupowe, a 25% nie płaci swoich rachunków terminowo.

Edukacja ekonomiczna nie ogranicza się wyłącznie do młodzieży, obejmuje wszystkich, w tym dzieci i dorosłych. Począwszy od prostych działań, takich jak oszczędzanie czy zarządzanie budżetem domowym, edukacja ekonomiczna prowadzi do bardziej zaawansowanych umiejętności, takich jak inwestowanie dużych środków finansowych, zaciąganie kredytów czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W Krajowej Strategii Edukacji Finansowej wymieniono kilka grup docelowych, które w pierwszej kolejności mogą potrzebować edukacji finansowej.

Są to:

 • gospodarstwa domowe o niskich dochodach
 • osoby o niepewnej pozycji na rynku pracy, w tym bezrobotni i osoby pracujące na podstawie niestabilnych lub tymczasowych umów
 • konsumenci narażeni na nadmierne zadłużenie lub już nadmierne zadłużeni
 • osoby starsze
 • mieszkańcy obszarów wiejskich i małych miast
 • migranci i uchodźcy
 • osoby w wieku produkcyjnym, w szczególności zbliżające się do wieku emerytalnego
 • dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele.

Umiejętności przedsiębiorcze i ekonomiczne stały się nieodzowne w dzisiejszym dynamicznym świecie. Edukacja ekonomiczna pomaga zrozumieć procesy gospodarcze, przyczyniając się do trafniejszych, mniej ryzykownych dla portfeli Polaków wyborów ekonomicznych.

Inwestycja, która zaprocentuje

Przekonać niezainteresowanych edukacją ekonomiczną to nie lada wyzwanie. Ale warto promować edukację ekonomiczną, bo to perspektywiczna inwestycja w przyszłość.

To także krok w kierunku bardziej kompleksowej edukacji w szkole. Rok Edukacji Ekonomicznej ma podkreślić znaczenia nowego przedmiotu wprowadzanego do programów nauczania szkół średnich – biznesu i zarządzania. Przedmiot ten ma przygotować młodych ludzi do funkcjonowania w warunkach współczesnej gospodarki.

Poznaj 5 powodów, dla których biznes i zarządzanie do ważny przedmiot w szkole średniej

W 2024 roku będzie świetnym momentem, aby, odkryć przydatną wiedzę ekonomicznej. Masz już teraz ochotę na solidne materiały z podstaw przedsiębiorczości, ekonomii i finansów? Zajrzyj do przedmiotu biznes i zarządzanie.