Z początkiem roku szkolnego 2023/2024 do szkół średnich wszedł nowy przedmiot – biznes i zarządzanie. Zastąpił on dotychczasowe podstawy przedsiębiorczości. Jak dotąd podręczniki czterech wydawnictw zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Który jest najlepszy? Czym kierować się przy wyborze podręcznika do biznesu i zarządzania?

Przede wszystkim praktyka

W nowej podstawie programowej podkreślono praktyczne aspekty nauki biznesu i zarządzania. Wybierając podręcznik, zwróć uwagę, czy skupia się on na praktycznych umiejętnościach. Powinien poruszać takie tematy jak: zakładanie własnego biznesu, zarządzanie projektami czy aktywne poszukiwanie pracy. Idealny podręcznik powinien dostarczać wiedzy i narzędzi, przydatnych w realnym świecie.

Przy wyborze podręcznika warto sprawdzić, czy autorzy proponują aktywne metody nauczania, takie jak praca nad projektami czy analiza przypadków biznesowych (case studies). To podejście umożliwia uczniom przekładanie teorii na praktykę i rozwijanie umiejętności rozwiązywania rzeczywistych problemów.

Różnorodność to podstawa

Biznes i zarządzanie są przedmiotami wprowadzonymi w 1. i 2. klasach szkoły średniej. Materiały do BIZ powinny być projektowane dla młodych osób, które są zorientowane na nowoczesne technologie, uczą się fragmentarycznie i codziennie poszukują potwierdzenia, że zdobywana wiedza ma praktyczną wartość.

W dobrym podręczniku tekst to tylko jedna z wielu form przekazu. Dobre materiały edukacyjne powinny zachęcać do nauki poprzez różnorodne treści. Wykresy, tabele, grafy, ilustracje i fotografie sprawiają, że proces nauki staje się atrakcyjny, a materiał bardziej zrozumiały.

Przystępnie i życiowo

Przyjazny język to klucz do zrozumienia skomplikowanych zagadnień. Idealny podręcznik musi być napisany w sposób zrozumiały dla uczniów; powinien unikać biznesowej i korporacyjnej nowomowy. Dodatkowo, życiowe przykłady pomagają uczniom lepiej zidentyfikować się z tematem i zobaczyć jego praktyczne zastosowanie.

Duży nacisk powinien być postawiony na rozwijanie kompetencji 4K, takich jak kooperacja, komunikatywność, kreatywność i krytyczne myślenie. Dzięki zadaniom i ćwiczeniom, uczniowie samodzielnie lub w niewielkich grupach mogą wdrażać w praktyce zdobytą wiedzę. Propozycje projektów, analizy przypadków biznesowych oraz różnorodne zadania motywują uczniów do działania.

Dobrze przygotowane ćwiczenia dają możliwość utrwalania wiedzy, rozwijania umiejętności oraz praktycznego stosowania informacji na różnych płaszczyznach. Podręcznik i ćwiczenia uzupełniają się; dają uczniowi feedback co już świetnie opanował, a co wymaga jeszcze powtórzenia.

Podręcznik biznesu i zarządzania. Czy to wszystko?

Absolutnie nie! Podręcznik do BIZ są kluczowym elementem edukacji, ale nie jedynym. Warto wspomagać naukę innymi źródłami wiedzy o podstawach przedsiębiorczości, biznesie, zarządzaniu. Przykładowo, Baza Wiedzy z materiałami edukacyjnymi do BIZ otwiera nowe perspektywy dla nauczycieli i uczniów.

Baza Wiedzy EduGate wspiera elastyczną naukę dostosowaną do indywidualnych potrzeb uczniów.

Dostęp online na wszystkie urządzenia, przekazywanie wiedzy w formie krótkich rozdziałów z podziałem na akapity, ciekawostki zarówno z Polski i ze świata, zadania podsumowujące i quizy, a także linki do dodatkowych źródeł, pozwalających na poszerzenie tematu – wszystkie te elementy składają się w kompletną całość dedykowaną uczniom i nauczycielom.

Baza Wiedzy stanowi idealne uzupełnienie dla podręczników zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. To kompleksowe narzędzie, które wzbogaca proces edukacyjny, oferując wiedzę z podstaw przedsiębiorczości oraz biznesu i zarządzania. Może zainspirować uczniów do jeszcze głębszego zanurzenia się w tę tematykę.

Baza Wiedzy. EduGate. Stos książek.
04.12.2023

Jak wybrać najlepszy podręcznik do biznesu i zarządzania?